slideshowstj1

Het Stedelijk Team Jongerenwerk

De inzet van het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) is een aanvulling op het lokale, reguliere jongerenwerk. Het reguliere, lokale jongerenwerkers treden op als pedagoog in de vrije tijd (toezicht houden, grenzen stellen en ruimte bieden).

De invalshoek van het STJ is de straat: het STJ zoekt jongeren op daar waar zij te vinden zijn. Het STJ werkt primair ambulant. Het STJ heeft specifieke aandacht voor die jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen van school en/of werk. Het toe leiden van jongeren naar een dagbesteding is een belangrijk onderdeel van een brede aanpak van jeugdoverlast. Het STJ is ook bij incidenten inzetbaar. Het STJ is in staat om flexibel te werken wanneer de situatie daarom vraagt.

Directie Veiligheid (DV) is de opdrachtgever van het STJ. De ‘lokale opdracht’ wordt in samenspraak met de deelgemeente geformuleerd. Het STJ werkt vanuit opdrachten van een half jaar die worden geformuleerd op basis van de lokale gebiedsgerichte vraagstukken.