Het Stedelijk Team Jongerenwerk

Het STJ kent een gebiedsgerichte werkwijze, wat betekent dat wordt ingespeeld op de plaatselijke vraag en problematiek: er wordt rekening gehouden met de omgeving en de dagelijkse werkelijkheid. Vertrekpunt is het derde socialisatiemilieu: vrije tijd.
In de werkwijze van het STJ wordt verbinding gezocht en samengewerkt met partners in de twee andere socialisatiemilieus: gezin en school.

De kern van deze aanpak
De inzet van het Stedelijk Team Jongerenwerk is een aanvulling op het lokale, reguliere jongerenwerk. De invalshoek is de straat; het STJ zoekt jongeren op daar waar zij te vinden zijn en werkt primair ambulant. Het STJ heeft hierbij specifieke aandacht voor jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen van school en/of werk. Jongeren begeleiden naar een zinvolle dagbesteding is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak van jeugdoverlast. Naast de structurele inzet, is het STJ in staat flexibel te werken als de situatie daarom vraagt. Ook bij incidentele situaties in de wijk is het STJ inzetbaar.