Delfshaven

Iliass Tajdirti

Ambulant & Online jongerenwerker

Werkzaam in gebied: Delfshaven

Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening (Hbo)

Ambitie: Mijn ambitie is om het pedagogische leefklimaat te bevorderen van jongeren, vooral die zich bevinden in een sociaal isolement. Tevens wil ik werken aan een sociale, duurzame en inclusieve samenleving

Pedro dos Santos de Brito

Ambulant jongerenwerker

Werkzaam in gebied: Delfshaven

Opleiding: Social Work (Hbo)

Ambitie: Jeugdoverlast terugdringen en de positie van de jongeren in hun gebied te verbeteren.

Fabiëla Roose

Ambulant & Online jongerenwerker

Werkzaam in gebied: Delfshaven

Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Hbo)

Ambitie: Mijn streven als ambulant jongerenwerker is mijzelf verder ontwikkelen als professional, waarin ik jongeren een nieuw perspectief weet te geven. Ik wil mij volledig inzetten voor en met de doelgroep en de organisatie, en het verschil maken voor de jongeren als vrouwelijk jongerenwerker.

Habtom Ghebresellasie

Meewerkend voorman

Werkzaam in gebied: Delfshaven

Opleiding: Lerarenopleiding Maatschappijleer (Hbo)

Ambitie: Het realiseren van een inclusieve samenleving .

Keven Neel

Ambulant & Online jongerenwerker

Werkzaam in gebied: Delfshaven

Opleiding: Social Work (Hbo)

Ambitie: De jeugd ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar zelfredzaamheid.