SISA

SISA staat voor SIgnaleren en Samenwerken.
Het is ook het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak.Indien het STJ zich zorgen maakt over een jongere wordt een SiSa-melding gedaan conform het interne meldprotocol. Het STJ geeft signalen en pré-signalen af in SiSa.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met (risico-)jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.

SISA richt zich op alle regionale instellingen, organisaties, deelgemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.
(http://www.sisa.rotterdam.nl/)